664 111 999, 48 664 15 57, 48 670 58 89 od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 19.00

Nieinwazyjne badanie prenatalne Test Harmony. Cena badania 2.200zł

Na czym polega nieinwazyjne badanie prenatalne Harmony Test

Rozmowa z panią Ewą Wojtowicz z firmy Ariosa

1. Harmony Test w tym roku stał się osiągalny dla polskich pacjentek. Jest to bardzo innowacyjne nieinwazyjne badanie prenatalne. Proszę powiedzieć jak czuły jest to test i czy są badania potwierdzające jego czułość?

Wiarygodność testu Harmony została potwierdzona w wielu badaniach przeprowadzonych w 50 ośrodkach klinicznych, w których łącznie przebadano około 6 500 pacjentek. Powstało dotychczas 6 badań klinicznych oraz 2 niezależne, dzięki czemu test Harmony jest jak do tej pory najlepiej udokumentowanym badaniem spośród wszystkich oferowanych.

Czułość testu wynosi powyżej 99% dla oceny ryzyka wystąpienia zespołu Downa (trisomia 21 chromosomu), 98% dla oceny ryzyka wystąpienia zespołu Edwardsa (trisomia 18 chromosomu) oraz 80% w przypadku oceny ryzyka wystąpienia zespołu Patau (trisomia 13 chromosomu), we wszystkich tych przypadkach odsetek wystąpienia wyników fałszywie dodatnich wynosi poniżej 0,1%.

2. W jaki sposób pobiera się krew płodową do badania Harmony Test?

Do wykonania testu Harmony nie pobieramy krwi płodowej. Aby wykonać badanie, wystarczy 20 ml krwi żylnej pobranej od kobiety ciężarnej.

3. W jaki sposób przyszła mama powinna przygotować się do tego testu i w jakim okresie ciąży jest wykonywany Harmony Test?

Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań – nie trzeba być na czczo, wato jedynie, ze względu na dość dużą ilość pobieranej krwi, wypić wcześniej trochę wody. Badanie może być wykonywane od 10. tygodnia ciąży.

4. Jak długo trzeba czekać na wynik?

Jeśli wszystko przebiega bez zakłóceń, wynik jest dostępny po około 9-12 dniach. Czasem zdarza się (w mniej niż 4% wszystkich przypadków), że w pobranej krwi jest zbyt mało DNA pochodzącego od dziecka; wtedy badanie trzeba powtórzyć. Oczywiście, Pacjentka nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.

5. Czy kobieta powinna przygotować się w jakiś specjalny sposób do tego badania?

Przed wykonaniem badania lekarz lub położna przeprowadzają z Pacjentką wywiad i zbierają informacje potrzebne do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Jest tam dość dużo szczegółowych pytań dotyczących zdrowia Pacjentki i przebiegu ciąży. Pacjentka jest również proszona o podpisanie tzw. świadomej zgody na wykonanie badania genetycznego – jest to standardowa procedura przy wykonywaniu badań genetycznych wszelkiego rodzaju. Warto zgromadzić wszystkie tego typu informacje wcześniej.

6. Jakie schorzenia płodu może wykluczyć lub potwierdzić ten test?

Test pozwala na określenie ryzyka wystąpienia następujących schorzeń:

  • Trisomii 21 spowodowanej obecnością dodatkowej kopii chromosomu 21, co powoduje zespół Downa. U dzieci, które rodzą się z zespołem Downa może występować upośledzenie umysłowe w stopniu łagodnym do umiarkowanego, wady serca lub inne dysfunkcje. Szacuje się, że zespół Downa występuje 1:740 wszystkich urodzonych dzieci.

  • Trisomii 18, która występuje, gdy pojawia się dodatkowa kopia chromosomu 18. Trisomia 18 powoduje zespół Edwardsa i wiąże się z wysokim ryzykiem poronienia. U dzieci urodzonych z zespołem Edwardsa mogą występować różne wady wrodzone oraz bardzo ograniczona długość życia. Częstość występowania zespołu Edwardsa ocenia się na 1:5000 urodzeń.

  • Trisomii 13, która jest skutkiem obecności dodatkowej kopii chromosomu 13. Trisomia 13 powoduje zespół Pataua i wiąże się z wysokim ryzykiem poronienia. U dzieci, które rodzą się z zespołem Pataua mogą występować ciężkie, wrodzone wady serca i inne zaburzenia. Przypadki przeżycia 1. roku są niezwykle rzadkie. Występowanie trisomii 13 szacuje się na około 1:16 000 urodzeń.

  • Test prenatalny Harmony z opcją Y przeznaczony jest do oceny sekwencji chromosomu Y, dostarczając informacji o płci płodu i aneuploidii chromosomu Y. Test jest przeznaczony dla pacjentek w co najmniej 10. tygodniu ciąży pojedynczej z zapłodnienia naturalnego lub in vitro, ale nie nadaje się dla pacjentek w ciąży mnogiej.

  • Test prenatalny Harmony z opcją analizy chromosomów X i Y jest badaniem opracowanym przez laboratorium, umożliwiającym określenie ryzyka wystąpienia u płodu trisomii 21, 18 i 13 oraz ocenę sekwencji chromosomów X i Y, dostarczając informacji o płci płodu oraz o tym, który z chromosomów płci jest dotknięty aneuploidią (zespół Klinefeltera, zespół Turnera, XYY, XXX). Test jest przeznaczony dla pacjentek w co najmniej 10. tygodniu ciąży pojedynczej pochodzącej z zapłodnienia naturalnego lub in vitro i nie nadaje się dla pacjentek w ciąży mnogiej.

Test prenatalny Harmony nie jest przeznaczony ani zwalidowany do diagnostyki, wykrywania mozaikowatości, częściowych trisomii lub translokacji, a jego wyniki powinny być rozważane w kontekście innych kryteriów klinicznych.

7. Czy w przyszłości, przewiduje Pani, że inne choroby płodu można będzie wykrywać dzięki badaniom DNA?

Laboratorium Ariosa cały czas pracuje nad stworzeniem nowych testów – w niedalekiej przyszłości będzie można wykryć choroby powstające na skutek tzw. defektu monogenetycznego, np. mukowiscydozy.

Medycyna estetyczna

Drogie pacjentki,

Pragniemy poinformować o zwiększeniu zakresu usług dostępnych w naszym gabinecie o zabiegi z dziedziny medycyny estetycznej i ginekologii estetycznej.

Od 16 maja (wtorki od godziny 15.30) będą odbywały się cykliczne konsultacje prowadzone przez dr Martę Mączkę – lekarkę specjalizującą się w ginekologii klasycznej, estetycznej i plastycznej, oraz specjalistkę medycyny estetycznej.

Konsultację będą oferowane bezpłatnie, natomiast proponowane zabiegi po konkurencyjnych cenach.

Szczegóły na naszej stronie www
Serdecznie zapraszamy!

Nowe metody antykoncepcyjne, System Jaydess, Implanon

W ofercie gabinetu pojawiły się dwie nowe metody antykoncepcyjne.

1. System Jaydess jest stosowany do zapobiegania ciąży (antykoncepcji) na okres do trzech lat. Jaydess to system terapeutyczny domaciczny („spirala”, „wkładka”)o kształcie litery „T”, który po założeniu w jamie macicy powoli uwalnia małą ilość hormonu, lewonorgestrelu. Można stosować u kobiet, które jeszcze nie rodziły. (cena 1000zł)

2. Implanon składa się z pojedynczego, elastycznego pręcika o długości 4 cm i średnicy 2 mm, zawiera 68 mg etonogestrelu. Implant zawierają powoli uwalniający się progestagen, wszczepiany są pod skórę w górnej części ramienia, ręki niedominującej. Implant uwalnia hormon, który poprzez otaczające go tkanki dostaje się do krwi, a następnie zostaje rozprowadzony po całym organizmie. Czas działania implantu wynosi 3 lata. (cena 1000zł)